Vui lòng nhấn vào liên kết bên dưới để mở Sơ đồ mặt bằng (định dạng pdf).
Chưa có Adobe?

Floor plan HortEx Vietnam 2023
Cập nhật: 19-09-2022